Vi har fått vår första ”investering”!

Tactisim har fått sina första externa pengar och med det även en liten fingervisning om att fler tror att vi är något på spåret. Det handlar inte om en regelrätt investering, utan det vi har fått 50.000 kr i s.k. verifieringsmedel från Almi.

Verifieringsmedel är till företag med en innovativ affärsidé med stor potential i utvecklingsfas. Det ska användas för att ta fram ny viktig kunskap och för att verifiera den innovativa affärsidén.

T.ex kan pengarna användas för att:

  • verifiera kundbehov och potential på marknad
  • testa och verifiera lösningen via tredje part
  • konkretisera idén och visualisera erbjudandet (tidigt), MVP
  • stimulera till att innovationsprojekt kommer i gång i etablerade företag
  • göra projektet finansieringsbart, det vill säga verifieringsmedel användas till att få fram väsentlig data/svar på frågor som krävs för annan finansiering

Våra 50.000 kr kommer att gå till fortsatt teknisk utveckling och arbetet mot en MVP (Minimum Viable Product).