Vi är antagna till Chalmers Ventures startup camp

Tactisim är ett av få team som blivit utvalda att få vara med i Chalmers Ventures Startup Camp 2022.

Det är ett fyra-veckors program för startups med en unik teknisk idé som syftar till att göra teamet redo för att förhoppninsgvis sen gå vidare till Chalmers Venture Creation-program.

Under de här fyra veckorna utforskar vi vår idés potential, vad som krävs för att skapa en framgångsrik satsning och hur vi sen kan pitcha vår idé på bästa sätt för olika målgrupper genom både individuell och gruppbaserad coaching.

Första träffen är 13 september i Göteborg då vi ska få presentera vårt team och vår idé för de andra deltagarna.